Javorový vrch a Magurka

Javorový vrch leží v rázsoche, ktorá vybieha juhovýchodným smerom z hlavného hrebeňa v jeho severnej časti. Severne susedí Magurka (1 107 m n. m.) a Ostrý vrch (988 m n. m.), západne dominuje Budín (1 221 m n. m.), južne Zmrazov (872 m n. m.) a Ostražnica (768 m n. m.) a východne Uhlisko (860 m n. m.).Severné svahy masívu odvodňuje Štefanovský potok do vodnej nádrže Tvrdošín, južné časti Ráztoka a východné Medvedský potok do rieky Orava. Vrcholom vedie značený chodník z Tvrdošína

Magurka leží na severnom konci hlavného hrebeňa Oravskej Magury, priamo nad Oravskou priehradou. Podľa vysielača na vrchole ľahko identifikovateľný vrch tvorí dominantu širokého okolia. Severne susedí Stará hora (947 m n. m.), východne je sedlom oddelený Ostrý vrch (988 m n. m.), južne Javorový vrch (1 076 m n. m.) a Budín (1 221 m n. m.) a západným Bučina (878 m n. m.).Západne sa zvažujúce svahy odvodňuje potok Vavrečanka do Bielej Oravy, zo severovýchodných odvádza vodu Stavný potok do Oravskej priehrady a z juhovýchodných Štefanovský potok do vodnej nádrže Tvrdošín.Vrcholom vedie značený chodník z Trstenej a k vysielaču i lesná cesta.